Onze acties voor een betere wereld

We care about people

Delen van warmtenet met Oprins Plant

SIDDARTHA

In Addis leven veel jongeren op straat.

 

"Siddartha wil dit doorbreken door deze jongeren op te vangen en terug zelfdiscipline en zelfvertrouwen te geven."

 

Bij Addis Alem ligt de focus vooral op zelfvertrouwen en hereniging met de families. Bij Andinet leren ze hout-of ijzerbewerking waardoor ze na 2 jaar aan het werk kunnen en hun leven gaan opbouwen. Na hun opleiding blijven we ze opvolgen en we zien dat meer dan 90% erin slaagt een nieuw leven te starten.

E Inverted Icons_WEB-01.png
E Inverted Icons_WEB-03.png
E Inverted Icons_WEB-04.png
E Inverted Icons_WEB-17.png
logo_Siddartha.png

Klik hier voor meer informatie

CO2-NEUTRALE LOODS

In 2021 opende onze nieuwe sorteercentrale in Hoogstraten.

"Deze is volledig CO2-neutraal." Het geeft ons een opportuniteit om verder te optimaliseren en digitaliseren. Met deze nieuwe loods zijn er extra hygiëne maatregelen tegen ziektes en virussen. 

E Inverted Icons_WEB-08_edited.png

VERPAKKINGEN

Samen met Coöperatie Hoogstraten cv. kijken we kritisch naar nieuwe verpakkingen. Bij de keuze van een nieuwe verpakking, zijn er verschillende aspecten belangrijk.

 

"We willen een zo min mogelijke impact op het milieu." Daarom geven we in onze verpakkingen de voorkeur aan materialen die gemakkelijk te recycleren zijn. We reduceren zoveel mogelijk het plastiek in de verpakkingen en zorgen ervoor dat we enkel karton gebruiken dat FSC gecertifieerd is.

"Daarnaast is het een must dat onze verpakking ervoor zorgt dat de houdbaarheid van het product verlengd wordt." Zo kunnen we voedselverspilling door verderf tegengaan.

"Bovendien is het van belang dat er zo weinig mogelijk transport aan te pas komt." Ook hier heeft de verpakking een impact op. Hoe past de verpakking optimaal in de kist? Hoe optimaler, hoe meer tomaten er in één keer getransporteerd kunnen worden. 

"Het gebruiksgemak voor de klant mag absoluut niet ontbreken." Het zo eenvoudig mogelijk maken is ook één van de aspecten waar we mee rekeninghouden bij het creëren van onze nieuwe verpakkingen.

MILIEU

"We investeren in duurzame innovaties. Enerzijds investeren we in LED-belichting." Zo is er meer belichting bij een lager energieverbruik. Met andere woorden voor eenzelfde productie hebben we minder energie nodig.

 

"Daarnaast maken we ook gebruik van AR en diffuus glas." Door een ander soort glas te gebruiken op onze serres, valt er meer licht in de serres, en het licht dat binnenkomt wordt meer verdeeld zodat het beter kan opgenomen worden door de plant. Dit zorgt voor een meerproductie, zonder extra toevoeging van energie, water, voedingsstoffen, ...

Al het water dat op onze serres valt, wordt opgevangen in bassins. Deze zijn normaal groot genoeg om een jaarrond de planten te kunnen voeden met regenwater. Het water dat de planten niet opnemen, wordt gereinigd door middel van hitte zodat het terug hergebruikt kan worden.

OPLEIDINGEN

Ook in onze eigen locaties, willen we verder blijven groeien als inclusieve onderneming.

"Dit jaar ontvingen we dan ook, voor de derde keer op rij, het ‘Attest Inclusief ondernemen’ van de Werkplekarchitecten."


Met het verder uitrollen van ons onthaalbeleid op maat, de eerste stappen in een taalondersteuningsplan (taalapp, Nederlandse les op de werkvloer en het actief inzetten van job- en taalcoaching) en het opleiden en ondersteunen van al onze verantwoordelijken in het werken met een divers publiek… willen we ook in 2022 verder werk maken van deze doelstellingen. 
Door in te zetten op een duurzaam loopbaanbeleid willen we bovendien ons steentje bijdragen in een sterk evoluerende arbeidsmarkt.

E Inverted Icons_WEB-01.png
E Inverted Icons_WEB-04.png
E Inverted Icons_WEB-10.png