top of page
Miss Perfect Délice.jpg

News & Stories

Arne Wynants: Verantwoordelijke Teelt


Na het behalen van mijn diploma Bio-Ingenieur in 2021 en een Educatieve Master in 2022, werd de zoektocht naar een job ingezet. Hierin was het voor mij belangrijk om een job te vinden met een goede balans tussen bureauwerk en zelf actief bezig te zijn. Verschillende bedrijven werden gecontacteerd en overwogen, maar op een jobbeurs werd ik gecharmeerd door Den Berk Délice. Ze namen me mee in hun verhaal en er werden al snel volgende gesprekken ingepland. Hierbij gaven ze mij voldoende vertrouwen en met een goed gevoel werd ik Verantwoordelijke Teelt bij Den Berk Délice.Verschillende bedrijven werden gecontacteerd en overwogen, maar op een jobbeurs werd ik gecharmeerd door Den Berk Délice.

Vanaf de eerste dag werd ik zeer welkom geheten door collega’s en gaven ze mij voldoende tijd en uitdaging om bij te leren. Het was niet altijd evident om de kennis van een theoretische opleiding om te zetten in de praktijk, maar ik werd hier zeer goed in bijgestaan door collega’s en mentor. Mijn dagdagelijkse taak bestaat er voornamelijk uit om te kijken hoe de planten erbij staan. Staan ze eerder sterk of zwak, of staan ze eerder vegetatief of generatief. Dit wordt enerzijds gedaan door te kijken naar de visuele kenmerken van de plant, maar anderzijds ook door middel van plantmetingen. Verder is het ook belangrijk om de klimaatomstandigheden te analyseren in de klimaatcomputer. Hieruit kunnen dan verbanden worden gelegd waarom de planten er zo bij staan en indien nodig kunnen er aanpassingen aan het kasklimaat worden gedaan. Dit wordt mij nog steeds aangeleerd hoe een ideaal klimaat kan bekomen worden door aanpassingen te doen in de klimaatcomputer.


Bij het jonge team waar ik in terecht ben gekomen is een goede sfeer en groepsdynamiek waar iedereen van elkander kan en wil bijleren.

Naast de handelingen die belangrijk zijn voor teelt leren ze mij ook de arbeidshandelingen, zodat er een goed beeld bekomen kan worden van het hele reilen en zeilen in de serre. Ook wordt de kennis omtrent energie mij bijgebracht, wat het laatste jaar een enorme uitdaging is geworden met de huidige energiecrisis in het achterhoofd. Hierbij is het natuurlijk dan ook belangrijk om de afweging te maken hoeveel energie de teelt minimaal nodig heeft en hoe deze energie maximaal in de serre behouden kan worden.

Bij het jonge team waar ik in terecht ben gekomen is een goede sfeer en groepsdynamiek waar iedereen van elkander kan en wil bijleren. Iedereen mag zijn eigen input en ideeën op tafel leggen. Dit maakt dat de overstap van de schoolbanken naar het werkleven goed is verlopen.


Kortom, een job als Verantwoordelijke Teelt heeft voldoende afwisseling waarbij het elke dag een uitdaging blijft om een zo’n goed mogelijk klimaat te creëren voor de teelt. Hierbij zal nog een lange weg moeten worden afgelegd in mijn opleiding vooraleer ik alles onder de knie krijg. Dit zal stap voor stap zal gebeuren, maar ik ben er zeker van dat dit goed komt. Want Den Berk Délice, dat is samen groeien.
197 weergaven0 opmerkingen
bottom of page